Hanjo - kvinna med vifta
Av Yuiko Mishima
Udhavn Teater 2015
Knut Walle som Yoshio med Jitsuko som dukke
Scenografi, kostymer, maske, dukker: Tom Berre
Instruksjon: Tom Berre, Gjert Werring