Hanjo - kvinna med vifta
Av Yuiko Mishima
Udhavn Teater 2015
Knut Walle som Hanako med Yoshio som dukke.
Scenografi, kostymer, maske, dukker: Tom Berre
Instruksjon: Tom Berre, Gjert Werring