Hulder. Th. Kittelsens hjem, Lauvlia 1999
Keramikk