"Det trehodede troll"
Lauvlia, Th. Kittelsens hjem. Betong, 2002